สู่อนาคตของวัฒนธรรมกินซ่า

กินซ่าถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเมืองที่สำคัญของญี่ปุ่น
เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าที่มีเสน่ห์ ร้านขายอัญมณีและแบรนด์แฟชั่น
มัทสึยะ กินซ่าถือเป็นรากฐานของวัฒนธรรมนั้น

ที่มัทสึยะ เราเชื่อว่าวัฒนธรรมกินซ่าเป็นการดำรงอยู่ร่วมกันของความดั้งเดิมและความทันสมัย
ความเป็นสากลและความเป็นท้องถิ่น การหลอมรวมคุณภาพที่ดีที่สุด
ความซับซ้อนและความละเอียดประณีตให้เป็นรูปเป็นร่างนั้นเป็นสิ่งจำเป็น มัทสึยะ
กินซ่าได้เติบโตเคียงคู่กับกินซ่าแห่งนี้และเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะห้างสรรพสินค้าที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงเป็นตัวแทนวัฒนธรรมกินซ่าที่ดีในอนาคต

ข้อมูล

เวลาทำการ

เวลาทำการห้าง 11:00 a.m. – 8:00 p.m.
(วันอาทิตย์และวันสุดท้ายของวันหยุดต่อเนื่องจะปิดทำการเวลา 19:30 น. และเวลาปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ชั้นร้านอาหาร(8F) 11:00 a.m. – 10:00 p.m.(รับออเดอร์สุดท้าย 9:00p.m.)

เวลาทำการห้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

บัตรเครดิต

ที่มัทสึยะ กินซ่า เรารับบัตรเครดิตดังต่อไปนี้

 • VISA
 • Master Card
 • JCB
 • AMERICAN EXPRESS
 • Diners Club INTERNATIONAL
 • Union Pay
 • DISCOVER
 • Alipay
 • WeChatPay
 • Merpay
 • PayPay
 • Rakuten Pay
 • au PAY
 • d Pay
 • Jcoin
 • Bank Pay

การขอคืนภาษี (3F)

ในกรณีที่ซื้อสินค้าที่เข้าข่ายการยกเว้นภาษีในวันเดียวกันที่ห้างมัทสึยะ กินซ่า ราคารวมก่อนภาษีตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป (อาหาร เครื่องสำอางและอื่นๆ ราคาก่อนภาษีตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 เยน) สามารถติดต่อขอคืนภาษีอุปโภคบริโภคได้สำหรับการซื้อสินค้าที่ราคาไม่ถึง 5,000 เยนต่อชิ้น หากราคารวมก่อนภาษีอยู่ตั้งแต่ 5,000 เยนจนถึงไม่เกิน 500,000 เยน จะสามารถนำสินค้าทั่วไปและสินค้าใช้สิ้นเปลืองมารวมกันได้ และการยกเว้นภาษีจะเป็นเช่นเดียวกันกับการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าใช้สิ้นเปลือง

* เราขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเว้นภาษี 1.54% ของสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จุดให้บริการ; 3F เคาน์เตอร์ขอคืนภาษี

กรณีที่เข้าข่ายยกเว้นภาษี : ในกรณีที่ผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นซื้อสินค้าและนำออกนอกประเทศ
เอกสารที่จำเป็น : (1) พาสปอร์ตของผู้ซื้อ (2) ใบเสร็จที่ซื้อในวันเดียวกัน (3) บัตรเครดิตการ์ด (ในกรณีที่ใช้)(4)สินค้าที่ซื้อ

* สามารถขอรับการยกเว้นภาษีโดยใช้ “คิวอาร์โค้ดสำหรับขอยกเว้นภาษี” ที่ Visit Japan Web ได้ด้วยเช่นกัน
ในการขอยกเว้นภาษี เราอาจขอให้แสดงหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตน
* ไม่สามารถดำเนินการได้หากชื่อบนพาสปอร์ต ใบเสร็จ และบัตรเครดิตไม่ตรงกัน
* ลูกค้าที่มีสัญชาติต่างประเทศซึ่งมีสถานภาพการพำนักต่อไปนี้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี
“การพำนักระยะสั้น (temporary visitor)” “นักการทูต (diplomat)” “ราชการ (official)”
* ทั้งนี้ สถานภาพการพำนักที่เป็นผู้พำนักถาวร (Permanent Resident), ผู้พำนักถาวรแบบพิเศษ (Special Permanent Resident), คู่สมรสหรือบุตรของคนญี่ปุ่น (Spouse or Child of Japanese National), คู่สมรสหรือบุตรของผู้พำนักถาวร (Spouse or Child of Permanent Resident) จะเป็นผู้ไม่เข้าข่ายในการยกเว้นภาษีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2022
* ทางมัตสึยะมีการแชร์ข้อมูลการยกเว้นภาษีทั้งหมดให้กับสำนักงานภาษีแห่งชาติผ่านทางข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
* ตามคำแนะนำของสำนักงานภาษีแห่งชาติ (National Tax Agency: NTA) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หากมีการซื้อสินค้าโดยที่จำนวนครั้ง ปริมาณ และราคามากเกินกว่าระดับที่กำหนด อาจไม่สามารถดำเนินการขอยกเว้นภาษีได้ จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สารบบแบรนด์

คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก

บริการ

จุดบริการข้อมูล(1F)

จุดบริการข้อมูลให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการ
ช็อปปิ้ง สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการภายในอาคาร

นอกจากนี้เรายังมีบริการประกาศภายในห้าง
สอบถามของสูญหาย
บริการรถเข็นคนพิการและรถเข็นเด็กโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จุดบริการข้อมูลมีบริการในภาษาอังกฤษและจีน
(บริการนี้อาจจะไม่มีในบางเวลาในแต่ละวัน)

เคาน์เตอร์บริการสำหรับลูกค้าชาวต่างประเทศ(3F)

เคาน์เตอร์นี้ดูแลเรื่องการขอคืนภาษีและการส่งของไปต่างประเทศรวมถึงการส่งของไปยังโรงแรมภายในวันที่ซื้อ

บริการส่งของไปต่างประเทศ(งดให้บริการชั่วคราว)

ให้บริการส่งสินค้าที่ซื้อไปยังต่างประเทศ

* สินค้าบางอย่างไม่สามารถส่งได้

บริการส่ง(งดให้บริการชั่วคราว)

 • ·ไปยังโรงแรมของคุณ

  เราจะส่งสินค้าที่คุณซื้อในห้างสรรพสินค้าของเราไปยังโรงแรมของคุณ
  ภายในวันที่ซื้อ
  กรุณาสอบถามพนักงานสำหรับรายละเอียดของโรงแรมที่สามารถส่งสินค้าได้”/p>

  * บริการแบบมีค่าใช้จ่าย

เครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/ตู้เอทีเอ็มที่รับบัตรต่างประเทศ(B1)

ในกรณีที่ซื้อสินค้าที่เข้าข่ายการยกเว้นภาษีในวันเดียวกันที่ห้างมัทสึยะ กินซ่า ราคารวมก่อนภาษีตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป (อาหาร เครื่องสำอางและอื่นๆ ราคาก่อนภาษีตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 เยน) สามารถติดต่อขอคืนภาษีอุปโภคบริโภคได้สำหรับการซื้อสินค้าที่ราคาไม่ถึง 5,000 เยนต่อชิ้น หากราคารวมก่อนภาษีอยู่ตั้งแต่ 5,000 เยนจนถึงไม่เกิน 500,000 เยน จะสามารถนำสินค้าทั่วไปและสินค้าใช้สิ้นเปลืองมารวมกันได้ และการยกเว้นภาษีจะเป็นเช่นเดียวกันกับการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าใช้สิ้นเปลือง

 • เครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  สามารถแลกสกุลเงินดังต่อไปนี้เป็นเงินเยนได้
  สกุลเงินที่รับแลก :

  • (1) US Dollars
  • (2) Euros
  • (3) Chinese Yuan
  • (4) Korean Won
  • (5) Singapore Dollars
  • (6) Hong Kong Dollars
  • (7) New Taiwan Dollars
  • (8) Thai Baht
  • (9) Australian Dollar
  • (10) British Pound
  • (11) Malaysia Ringgit
  • (12) Indonesian Rupiah

  * ไม่สามารถรับแลกเงินเยนญี่ปุ่นเป็นเงินตราต่างประเทศได้

  * สามารถแลกได้เฉพาะธนบัตรเท่านั้น

 • ATM ที่สามารถใช้บัตรเครดิตที่ออกในต่างประเทศได้

  บัตรเครดิตที่ออกในต่างประเทศสามารถถอนเงินออกมาเป็นสกุลเงินเยนได้
  บริษัทบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ : VISA, MasterCard, American Express, JCB, Union Pay, Discover, Diners Club

  * สามารถใช้บริการได้เฉพาะระหว่างเวลาทำการ
  * จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถถอนได้ต่อ 1 ครั้งเท่ากับ 100,000 เยน
  * อาจมีค่าบริการการถอนเงินขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ออกบัตร

อื่นๆ

ช่องทางการเดินทาง

 • ที่อยู่

  ที่อยู่:3-6-1 กินซ่า, เขตชูโอ, โตเกียว

 • โทรศัพท์

  03-3567-1211(จากภายในประเทศญี่ปุ่น)

 • เส้นทางจากสถานีรถไฟ

  สายโตเกียวเมโทรกินซ่า, สายมารุโนะอุจิ, สายฮิบิยะ: สถานีกินซ่า, ทางเชื่อมต่อตรงจากทางออก A12

สายโตเกียวเมโทรยูระคุโจ: สถานีกินซ่าอิโจเมะ, เดิน 3 นาทีจากทางออก 9

สายโทเอซับเวย์อาซากุสะ: สถานีฮิกาชิ กินซ่า, เดิน 3 นาทีจากทางออก A8

สายJR : สถานียูระคุโจ, เดิน 8 นาที